برنامه بدنسازی نقشه‌ای است که گام‌های موردنیاز برای دستیابی به مقصد موردنظر را تعیین می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهند که تعیین هدف در بدن‌سازی منجر به افزایش احتمال تداوم تمرین و دستیابی به نتایج می‌گردد. اساساً برنامه بدن‌سازی به‌منظور اطمینان از حرکت در مسیر مناسب دستیابی به شرایط ایدئال طراحی می‌شود.

عبارتی وجود دارد که می‌گوید شما صرفاً می‌توانید اقدامی را مدیریت کنید که قابل‌اندازه‌گیری باشد. برنامه‌های تمرینی به شما اجازه می‌دهند تا اهداف هوشمندانه را در ابتدای تمرین تعیین نموده و سپس دستیابی به آن‌ها را با ایجاد معیارهایی ارزیابی نمایید.

یک برنامه‌ بدنسازی حرفه‌ای به شما اجازه می‌دهد تداوم تمرینات توسط فرد را ارزیابی نمایید. با استفاده از برنامه تمرینی مربی می‌تواند به‌راحتی از تأثیر یا عدم تأثیر تمرینات اطمینان حاصل نماید. برنامه بدنسازی بدن سازی همچنین به فرد ورزشکار نیز اطلاعاتی را در مورد نیازهای خود ارائه می‌دهد.


در برنامه بدنسازی چه اقداماتی انجام می‌شود؟

به‌منظور دستیابی به نتایج برنامه بدن‌ سازی حرفه‌ای اطلاعات مشتری که از طریق فرم صفحه برنامه بدنسازی جمع‌آوری‌شده است تفسیر و تائید شده و درنهایت به یک برنامه تمرینی تبدیل می‌شود. این امر اغلب به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:

 ۱٫ هدف یا نتیجه برای کل دوران تمرین ثبت می‌شود.

۲٫ روزها و ساعات ترجیحی فرد ثبت می‌شود.

۳٫ مدت‌زمان ترجیحی فرد برای هر تمرین ثبت می‌شود.

۴٫ تمرینات خاص بر اساس اطلاعات فرم مشاوره برای فرد توصیه می‌شوند.

۵٫ انواع تمرینات با مشورت با فرد تعیین‌شده و تغییرات لازم در صورت نیاز اعمال می‌شود.

۶٫ مربی یا مشاور هرماه برنامه را مرور کرده و هدفی که باید فرد در آن هفته دست یابد را تعیین نمایید.

۷٫ مشاور یا مربی تائید می‌کند که برنامه تمرینی دقیقاً چیزی است که فرد به آن نیاز دارد.

۸٫ مربی از فرد می‌خواهد که دلایل احتمالی که ممکن است منجر شوند فرد نتواند برنامه تمرین را اجرا نماید را بیان کند.

۹٫ مربی یا مشاور از مشتری می‌خواهد تا بگوید درصورتی‌که نتواند با برنامه پیش رود چه اقدامی باید انجام شود.

۱۰٫ مربی به فرد دلیل انجام هر یک از تمرینات و تأثیرات آن‌ها را توضیح می‌دهد.

۱۱٫ مربی یا مشاور زمان تمدید برنامه بعدی را تعیین می‌نماید.